Vikinški mrtvaci

Trenutno se ne emitira Viasat History

Poznati arheolog Tim Sutherland putuje u Skandinaviju, Estoniju, Britaniju i šire, kako bi dobio nove spoznaje o svijetu ljudi koje su nazivali Sjevernjacima: Vikinzima.