Žene Trećeg Reicha

Sljedeća epizoda
13:30 Pon 29. Tra
2018, France

Iako su u njemu igrale važnu ulogu, njemačke žene dugo su se smatrale pasivnim svjedocima nacističkog režima. Ovaj dokumentarac razbija konvencionalnu sliku koja je stvorena o njima.