Nacistička znanost

Trenutno se ne emitira Viasat History

Ova serija opisuje eksperimente Ahnenerbea, nacističkog nacionalnog znanstveno-istraživačkog centra, te kako je Rajh manipulirao znanošću da bi legitimizirao svoju ideološku dominaciju Europom.